LIX - łódzki węzeł wymiany ruchu międzyoperatorskiego umożliwia:

- wymianę ruchu IP z pozostałymi uczestnikami węzła

- dostęp do lokalnego node'a GGC ( Google Global Cache )

- agregację zakupów usług Global Internet:

- połączenie z innymi węzłami w innych miastach ( Warszawa, Poznań, Katowice )

- użytkowanie efektywnej kosztowo transmisji L2 poprzez sieci innych uczestników węzła

- użytkowanie efektywnej kosztowo transmisji L2 poprzez sieć Metroport w wielu miastach Polski

- dostęp do usług MetroTV, Jambox, Avios

- dostęp L2 do węzłów Plix, Thinx, TPIX

- dostęp do usług Orange ( as5617 )

- dostęp do punktów styku nadawców telewizyjnych

- dostęp do punktów styku z platformami VoIP